O čem že to bude?

ZELENÁNÍ:

Dotace MHMP 100 000,-

Navýšeno 30 % MČ Praha 4 Újezd

 •   Ekologizace MŠ Vodnická (Změna prostředí a zlepšení provozu školy s ohledem na životní prostředí a šetření přírodních zdrojů.).

 • Vytvoření konceptu environmentálního vzdělávání pro MŠ Vodnická v návaznosti na již realizované etapy projektu Proměny zahrady MŠ Vodnická.

 • Zlepšení materiálních i vzdělávacích podmínek pro environmentální vzdělávání a zpracování základních dokumentů školy, včetně metodického doporučení pro práci s dětmi předškolního věku v oblasti environmentálního vzdělávání.

 • Posílení kompetencí pracovníků MŠ v oblasti environmentálního vzdělávání, sdílení výstupů s jinými mateřskými školami.                        ANEB 

1) ZŘÍZENÍ A PODPORA POZICE KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNÍCH AKTIVIT V MŠ  

2) ZALOŽENÍ  A PROVOZOVÁNÍ ODBORNÉ KNIHOVNY A PŮJČOVNY POMŮCEK A  HER:  „ ZELENÁ KNIHOVNA“

 

ZAHRADA NA VLNÁCH - ZELENÁ UČEBNA

Dotace MHMP 130 000,-

Navýšeno 30 % MČ Praha 4 Újezd

CÍL:

 • Přenést vzdělávací aktivity probíhající v interiéru školy do přilehlé zahrady. Vytvoření konceptu environmentálního vzdělávání pro MŠ Vodnická v návaznosti na již realizované etapy projektu Proměny zahrady MŠ Vodnická.
 • Zlepšení materiálních, vzdělávacích podmínek MŠ pro environmentální vzdělávání.
 • Podpora informovanosti dětí, dospělých i veřejnosti o vlivu prostředí na člověka, téma estetiky prostředí, klima prostředí, propagace environmentálního přístupu, podpora obrazové gramotnosti.
 • Navázání spolupráce s externími odborníky a organizacemi zabývajícími se konkrétními environmentálními oblastmi
 • Zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti environmentálního vzdělávání a činnostního učení.                                                                       ANEB
 • REALIZACE VENKOVNÍCH TEMATICKÝCH ILUSTRACÍ NA VNITŘNÍ ZAHRADNÍ ZEĎ 
 • VYTVOŘENÍ FUNDUSU POMŮCEK A DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ PODPORUJÍCÍ PRÁCI V ZAHRADĚ A SOUVISEJÍCÍCH S OBSAHEM ILUSTRACÍ 

 • REALIZACE DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT

 • BUDOVÁNÍ MÍSTA PRO EXPERIMENT A HRU S VODOU, PŘÍRODNINAMI A PŘÍRODNÍM MATERIÁLEM

 • ZELENÁ LÉKÁRNA – MÍSTO PRO POZNÁVÁNÍ LÉČIVÝCH BYLIN, ROSTLIN

 • PODPORA KROUŽKU MALÝ ZAHRADNÍČEK

CO TO VÝŠE NAPSANÉ ZNAMENÁ KONKRÉTNĚ?  aktivity, činnosti a události, které se chystáme zrealizovat jsou podrobněji zpracovány v příloze pod textem nahlédněte! 

O čem že to bude?

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT