Důležité

Krásné léto ! 30.06.2017| Důležité

Vážení rodiče  a milé děti, přejeme Vám krásné léto!

Letošní rok vnímám jako velmi úspěšný. Nejen  paní učitelkám, ale všem kolegyním moc děkuji za jejich skvělou práci na třídě s dětmi i v  rámci vytváření zázemí pro provoz celé školky.

Pro příští školní rok nastupují do  zelené třídy dvě nové, zkušené paní učitelky a do oranžové třídy  se po mateřské dovolené vrací paní učitelka Heřmanová. Těšíme se na novou spolupráci a nový rozvoj naší školky, který každá změna může přinést.

Během posledního týdne v srpnu  již tradičně obdržíte  informační dopis s kompletními informacemi pro nový školní rok.Těšíme se na Vás a nové kamarády 4. září.

S přáním krásného léta za tým MŠ Vodnická,  Petra Martinovská , ředitelka

 

Hledáme dobrovolníky 23.06.2017| Důležité

.

Hledáme dobrovolníky

Pro rodiče nových dětí: 22.06.2017| Důležité

V linku dále naleznete  na schůzce  zmíněný  1.dopis pro rodiče pro tento školní rok.

http://msvodnicka.cz/o-skolce/smernice-skoly/1-dopis-pro-rodice/

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na nové kamarády.

Další důležité zprávy Aktuální jídelníček
Nejbližší akce

PRÁZDNINY 31.08.2017| Akce

.
Další akce
Projekt zahrada

KROUŽEK MALÝ BADATEL PŘÍRODY

Od září 2017 se v MŠ Vodnická, Praha 4 - Újezd otevírá úplně nový kroužek, s názvem Malý badatel přírody.

Jeho smyslem je seznámit děti předškolního a raně školního věku s přírodou pomocí metod badatelsky orientované výuky. Půjde o to zkoumat zákonitosti spíš než jen pasivně přijímat spoustu informací. Budeme zkoušet zažít přírodu všemi smysly, tedy nejen zrakem a sluchem, ale také hmatem, čichem a chutí.

Za přírodu se budeme učit mít odpovědnost. Chceme hodně vědět, ale i umět pro přírodu něco udělat.

Jednou týdně v odpoledních hodinách se sejdeme na zahradě školky a buď tam zůstaneme, nebo vyrazíme do blízkého okolí.

Mimoto zažijeme spoustu legrace, protože se budeme učit také hrou.

Pro koho? Pro děti od 4 let, z mateřské školy i mimo ni. V případě zájmu je možné otevřít skupinu pro rodiče s dětmi!

Dotovaná cena: 700,- za pololetí (náklady na lektora na 15 lekcí za pololetí)

Ostatní náklady jsou hrazeny z grantu tj. náklady na organizaci, materiál i energie atd.

Metodická garantka kroužku a EVVO koordinátorka Ing. Lenka Veselá lenka@biostatek.cz

 

Více o projektu zahrada
další fotky