Důležité

Zápis 2018/2019 25.05.2018| Důležité

Zápis na školní rok 2018/19

Výsledky zápisu budou zveřejněny
       v pátek 25.5. v 15:00.                          
Na webu MŠ Formanská sledujte sekci PRO RODIČE - Zápis do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  
     budu vydávat       
ve středu 30.5. v MŠ Formanská a      
ve čtvrtek 31.5.v MŠ Vodnická       
vždy od 14:00 - 17:00.

 

Setkání s rodiči 17.05.2018| Důležité

Setkání proběhne v zelené třídě od 17:00
Výstup z obdržených dotazníků ohledně chodu a fungování MŠ

Další důležité zprávy Aktuální jídelníček

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT