MŠ Vodnická byla zrušena - stala se detašovaným pracovištěm Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace - viz www.msformanska.cz

Na stránkách MŠ Formanská naleznete i veškeré informace o zápisu do mateřské školy.

MŠ

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT