Jak běží rok 2016-2017 se zahradou Na vlnách ?

aneb co se  dělo - děje  a dít bude? 

Období leden  až březen 2017

  • Od ledna se paní učitelky Gábina Plotová  a Marcela Zahradníková zapojí do projektu  „Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA“ . (Projekt OP VVV-EU).
  • 1 březnová akce KOMPOSTUJME SE  BÁJEČNĚ VYDAŘILA  informace k akci naleznete v části MATERIÁLY K ZAHRADĚ, kde budeme vkládat letáky, informace  propagační materiály týkající se  EVVO v  naší MŠ. Během aklce jsme vyjma divadla viděli i žížalí televizi, založili vnitřní a venkovní kompost, učili se  třídit hliník, papír, elektro, připomněli jsme kroužek Malého zahradníčka i sledovali film o proměně zahrady. Akce  se  účastnily i děti ze základní školy s  družinou, rodiče  a děti. 
  • V dubnu bude vybudována  knihovna pro uložení pomůcek a literatury ve dvoře MŠ 
  • Plán akcí do konce   školního roku - návštěva  komunitní zahrady v dubnu, vernisáž ilustrací Alžběty Skálové na zahradní zdi, Motýlí zahradní slavnost, Svatojánský podvečer, jarní vzdělávací blok s mnoha aktivitami pro děti v rámci třídních programů
  • Do prosince  si paní učitelky vyzkouší pomůcky  a didakticcké řady pro předškoláky

září až prosinec 2016

MÁME EVVU !

JMENUJE SE  LENKA VESELÁ A ZAMĚŘÍ SE   PŘEDEVŠÍM NA REALIZACI PROJEKTŮ ZELENÁNÍ A ZELENÁ UČEBNA, NA KTERÉ JSME OBDRŽELI FINANČNÍ PROSTŘEDKY OD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ÚJEZD. 

S ARCHITEKTKAMI PRÁVĚ VYBÍRÁME VÝTVARNÍKA NEBO VÝTVARNICI, PRO REALIZACI  ILUSTRACÍ NA NAŠI BETONOVOU ZEĎ - TÉMATEM BUDE HMYZ.

léto 2016

  • ikdyž nebylo takové extrémní horko  jako v  loni bylo teřba se o zahrdau postarat. Moc děkujeme  mamince paní Svietkové, která chodila  až do začátku srpna kropit  zahradu, a  to tak že s e  nádherně rozbujela   rozrostla. V srpnu přišla na pomoc i paní Dupalová. A tak pan zahradník který nám  odborně  vyřezal, omladil a posekal co bylo třeba, měl opravdu  co na práci. Stálo to za to zahrada je krásně zelená .
  • Ivana Slavíková, paní asistentka  sklidila bylinky a usušené čekají na děti, taky se plelo a lovili se  slimáci...
  • V zadním rohu zahrady vyrostlo krásné PÍSKOVIŠTĚ a třetí sloup zvukovodu a FUNGUJÉÉÉÉÉ!  dle projektu In SIte - architektek Evy Jeníkové a Magdaleny Smetanové ho realizoval pan Petr Korecký
  • paní kuchařka Kamila Cihlářová i se  svým mužem  natřela všechny herní prvky tungovým a lněným olejem

Co se chystá? realizace projektů MHMP Zelená učebna  a Zelenání.

informovat o jeho záměrech a výstupech budeme v samostatném odkaze.

Jak běží rok 2016-2017 se zahradou Na vlnách ?

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT