Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Komiks únor 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Komiks únor

Komiks prosinec 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Prosinec

Komiks říjen 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Komiks říjen

Komiks leden 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Komiks leden

Komiks-Listopad 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Listopad

Komiks březen 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

Komiks březen

Komiks úvodní strana 14.12.2015| Komiks Proměna zahrady 2014-2015

začátek...

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT