Materiály, letáky dokumenty

V této části budou přikládány dokumenty a  meteriály  týkající s e propagace  proměny  zahrady irozvoje školy v  oblasti EVVO

Materiály, letáky   dokumenty

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT