Proměna zahrady MŠ Vodnická

Úvodem:

Už v roce 2011 /2012, kdy školka vznikala, využila paní ředitelka Petra Martinovská možnosti přihlásit školku jako zájemce o grant Nadace Proměny na proměnu školkové zahrady, která se v té době teprve budovala. Se svou vizí sice postoupila, ale grant ještě nezískala. V roce 2012/2013 jsme se do grantové výzvy přihlásili znovu a dostali jsme se mezi 5 vítězných školek, které v prvním kole získali finanční podporu na projekt zahrady. V současnosti máme projekt zpracovaný. Spolupracujeme s úžasným studiem In-site a paní arch. Smetanovou a Jeníkovou. Chystáme se na první kopnutí, věříme plně v obhájení našeho záměru a těšíme se na společnou cestu proměnou školkové zahrady.

"Mateřskou školou prochází valná většina předškolních dětí - vhodně pojatá školní zahrada může velkou měrou přispět k jejich všestrannému rozvoji. Cílem při budování takové zahrady je skloubení celé řady funkcí, které má plnit. Má sloužit k poznání, zábavě, hrám i odpočinku. Musí nabízet prostor pro volnou hru, pro kolektivní hry, pro aktivní pohyb i klidové aktivity. Musí vést k poznání přírody a jejích zákonitostí a cyklů. Má sloužit jako venkovní učebna a umožňovat rozvoj tvůrčích schopností, fantazie a estetického vnímání dětí. Nezanedbatelným cílem je i vybudování pouta k přírodě, se kterou se dnes děti setkávají ve velmi omezené míře".

arch. studio In-site, http://www.loci-asociace.com/#!info-a-souvislosti

sledujte naše facebookové stránky : https://www.facebook.com/msvodnickazahrada


KOMPLETNÍ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE O PRŮBĚHU  PROJEKTU PROMĚNY ZAHRADY MŠ VODNICKÁ  „NA VLNÁCH“ ATELIERU IN-SITE- PŘÍRODNÍ ZAHRADA PRO MŠ VODNICKÁ K DISPOZICI ZDE

Fotografie jsou k dispozici v Galerii - Zahrada

Zahrada v prezentaci Nadace Proměny: http://zahrada-vodnicka.nadace-promeny.cz

Proměna zahrady MŠ Vodnická

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT