Důležité

MŠ Vodnická se stala detašovaným pracovištěm MŠ Formanská 26.08.2019| Důležité

Veškeré informace týkající se budovy na Vodnické naleznete na http://www.msformanska.cz

Veškeré informace o ZÁPISE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY naleznete na webu Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace.

Kontakty na mateřskou školu naleznete na také na webu MŠ Formanská.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT