Akce

Burza 2018 podzim 17.10.2018| Akce

(14 - 17 h) Příjem zboží - MŠ

Burza 2018 podzim 18.10.2018| Akce

(8 - 10 a 14 - 17 h) Příjem zboží - MŠ

Burza 2018 podzim 19.10.2018| Akce

(8 - 18 h) Prodej zboží - Společenský sál domu služeb

Burza 2018 podzim 20.10.2018| Akce

(9 - 12 h) Prodej zboží - Společenský sál domu služeb

Burza 2018 podzim 21.10.2018| Akce

(17 - 18 h) Výdej neprodaného zboží - Společenský sál domu služeb

Burza 2018 podzim 22.10.2018| Akce

(8 - 10 h) Výdej neprodaného zboží - MŠ

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT