Tým MŠ

Bc. Jitka Svátková ředitelka školy

ředitelka MŠ Na Vojtěšce a detašovaného pracoviště MŠ Vodnická

Šárka Křížová hospodářka MŠ

.

Lucie Šindelářová učitelka třída Vlnek

.

Gabriela Heřmanová DiS. učitelka třída Vlnek

...

Mgr. Vlaďka Budínová učitelka třída Kapiček

.

Mgr. Eva Minksová učitelka třída Kapiček

.

Jana Bališová asistent pedagoga třída Kapiček

2017 -2018 školní asistent a asistent pedagoga

2016 - 2017 asistentka pedagoga v oranžové třídě

2011-2016 provozní zaměstankyně MŠ 

Tereza Vlachová kuchařka

Návrat po MD  8/2016
 

Andrea Kinzelová uklízečka

.

Kateřina Vobořilová (Nejedlá) asistentka pedagoga - zelená třída- v současnosti na mateřské dovolené

Na MD 

Vzdělání:
Střední pedagogická škola Beroun

Praxe:
souvislá
ZŠ Praha 5 Košíře
MŠ"Slunéčko"
Děstký domov a mateřská škola speciální Beroun
ZŠ Nižbor 

průběžná
ZŠ Beroun
MŠ Sluníčko 

Ve své práci s dětmi se zaměřuji na dětskou kresbu, pohyb a logopedii.

Terezie Jakšová 2011-2016 učitelka – oranžová třída, nyní lektorka kroužku

Aktuálně pracuje v MŠ na pozici lektorky výtvarného kroužku

Vzdělání:
SPGŠ Futurum studium pedagogiky
Střední odborná uměleckořemeslná škola při Školském ústavu umělecké výroby v Praze, obor výtvarné zpracování textílií - šitá krajka, tkaný textil.
Školský ústav umělecké výroby v Praze, odborná škola, obor výtvarné zpracování textílií - paličkovaná krajka, výšivka

Praxe:
MŠ Vodnická - učitelka
                      - lektorka výtvarného kroužku pro děti
MŠ Nad Laurovou  - učitelka
Škola SPMP Modrý klíč - odborná asistentka, vedoucí textilní dílny
ZŠ Nad Přehradou - učitelka výtvarné výchovy
Samostatná umělecká tvorba – gobelínová a krajkářská, organizace a účast na výstavách
Lektorská činnost – odborné výtvarné kurzy pro děti i dospělé s širokou nabídkou výtvarných technik

Kurzy:
Psychosociální výcvik
Principy logopedie, rozvoje dovednosti komunikace, základy orofaciální stimulace
Metodika výchovné práce u klientů s mentálním a kombinovaným postižením
Vypracování  IVVP a vedení pedagogické dokumentace
Strukturovaná výuka, základ pedagogické diagnostiky úrovně porozumění
Agresivita mentálně postižených
Sexualita lidí s mentálním postižením
Základní kurz k problematice autismu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona č.505/ 2006
Principy metod fyzioterapie
Zácvik na rehabilitaci
RHB – základy polohování a správného sedu
Poskytování první pomoci
Zdravotník zotavovacích akcí
Sociální dovednosti předškolního pedagoga
Emoční a sociální rozvoj učitelů a dětí v MŠ
Podpora logopedické prevence

 Ignis - Kurz plstění jehlou
Yparos - Kurz mokrého plstění

Zájmy:
Výtvarné umění, hudba, literatura, turistika

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT