Tým MŠ

Bc. Jitka Svátková pověřena vedením školy

ředitelka MŠ Formanská

Mgr. et MgA. Petra Martinovská ředitelka školy - v současnosti na dlouhodobé nemocenské dovolené

Vzdělání:
Pedagogická fakulta Praha, obor Školský management
Divadelní akademie múzických umění v Praze, obor dramatická výchova
Pedagogická fakulta UK v Praze, obor učitelství pro MŠ a následné studium předškolní pedagogiky se specializací výtvarná výchova
Střední pedagogická škola v Praze, obor učitelství pro MŠ 

Semináře, kurzy, DVVPP (2011- dosud, výběr):
Inspis ŠVP - seminář ČŠI
Jak připravit dítě na přechod do ZŠ (Raabe)
Jurta na jedné lodi (mezinárodní konference)
Komunikace s  rodičem (Infra)
Rozpočet školy (Aliaves)
Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol (Resk education,s.r.o.)
Fundraising ve školství (Vzdělávací centrum Praha)
Inovace výuky - konference (Inovace výuky,o.p.s. )
Nepříjemné managerské pohovory (Forum)
Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ (Infra)
Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtenía  psaní pro rané školáky) (DYS centrum Praha)
Vaše škola - bludištěm paragrafů bez obav (Raabe)
Řešení obtížných komunikačních situací (Anag)
Mateřské školy a závazná legislativa - konference (Forum)

Semináře, kurzy, DVVPP (období do 2011, výběr):
Kurz projektového řízení I, II (FOCA)
Lidová konzervatoř - loutkoherectví
Kurz Waldorfské pedagogiky
Kurz Výchovné dramatiky (roční)

Praxe a zkušenosti:
MŠ Vodnická od 2011- ředitelka
DDM JM, Praha 11 2008-2011- pedagog CPD
MŠ Uranie 2003-2008 - ředitelka
DDM Hl.m. Prahy- pedagog volného času (flétna, dramatické kroužky, zimní a letní tábory , jednorázové akce)
MŠ Na Výšinách, Praha 7 - učitelka
MŠ Beruška (soukromá MŠ)
MŠ Na Výšinách, Praha 7- učitelka

Ostatní:
Členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu z.s.
Produkce divadelních souborů
Déle jak 13 let souvislá praxe vedení kroužku flétny
Spolupráce na projektu Muzea dětské kresby

Zájmy: rodina, umění, turistika,...

Nejvíce si přeje, aby dětem, rodičům i kolegyním bylo spolu fajn, aby se do školky těšili a školka byla za odměnu.

Šárka Křížová hospodářka MŠ

.

Gabriela Plotová učitelka - oranžová třída

Vzdělání:

Školní praxe:

Praxe:

Kurzy:

Zájmy:

Motto:
 

Gabriela Heřmanová DiS. učitelka – oranžová třída

...

Bc. Pavla Liliana Vávrová učitelka - zelená třída

.

Mgr. Vlaďka Budínová učitelka - zelená třída

.

Jana Bališová školní asistentka

2017 -2018 školní asistent a asistent pedagoga

2016 - 2017 asistentka pedagoga v oranžové třídě

2011-2016 provozní zaměstankyně MŠ 

Ilona Převrátilová kuchařka

kuchařka

Tereza Vlachová kuchařka

Návrat po MD  8/2016
 

Kamila Cihlářová pracovnice úklidu

...

Andrea Kinzelová uklízečka

.

Kateřina Vobořilová (Nejedlá) asistentka pedagoga - zelená třída- v současnosti na mateřské dovolené

Na MD 

Vzdělání:
Střední pedagogická škola Beroun

Praxe:
souvislá
ZŠ Praha 5 Košíře
MŠ"Slunéčko"
Děstký domov a mateřská škola speciální Beroun
ZŠ Nižbor 

průběžná
ZŠ Beroun
MŠ Sluníčko 

Ve své práci s dětmi se zaměřuji na dětskou kresbu, pohyb a logopedii.

Terezie Jakšová 2011-2016 učitelka – oranžová třída, nyní lektorka kroužku

Aktuálně pracuje v MŠ na pozici lektorky výtvarného kroužku

Vzdělání:
SPGŠ Futurum studium pedagogiky
Střední odborná uměleckořemeslná škola při Školském ústavu umělecké výroby v Praze, obor výtvarné zpracování textílií - šitá krajka, tkaný textil.
Školský ústav umělecké výroby v Praze, odborná škola, obor výtvarné zpracování textílií - paličkovaná krajka, výšivka

Praxe:
MŠ Vodnická - učitelka
                      - lektorka výtvarného kroužku pro děti
MŠ Nad Laurovou  - učitelka
Škola SPMP Modrý klíč - odborná asistentka, vedoucí textilní dílny
ZŠ Nad Přehradou - učitelka výtvarné výchovy
Samostatná umělecká tvorba – gobelínová a krajkářská, organizace a účast na výstavách
Lektorská činnost – odborné výtvarné kurzy pro děti i dospělé s širokou nabídkou výtvarných technik

Kurzy:
Psychosociální výcvik
Principy logopedie, rozvoje dovednosti komunikace, základy orofaciální stimulace
Metodika výchovné práce u klientů s mentálním a kombinovaným postižením
Vypracování  IVVP a vedení pedagogické dokumentace
Strukturovaná výuka, základ pedagogické diagnostiky úrovně porozumění
Agresivita mentálně postižených
Sexualita lidí s mentálním postižením
Základní kurz k problematice autismu
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona č.505/ 2006
Principy metod fyzioterapie
Zácvik na rehabilitaci
RHB – základy polohování a správného sedu
Poskytování první pomoci
Zdravotník zotavovacích akcí
Sociální dovednosti předškolního pedagoga
Emoční a sociální rozvoj učitelů a dětí v MŠ
Podpora logopedické prevence

 Ignis - Kurz plstění jehlou
Yparos - Kurz mokrého plstění

Zájmy:
Výtvarné umění, hudba, literatura, turistika

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT