KROUŽKY 2017 - 2018

Úvodní informace: Součástí doplňkové činnosti je organizace kroužků, kroužky jsou pořádány i v rámci spolupráce s externími dodavateli. Nabídka se obměňuje dle zájmu rodičů. Základním principem je malý počet dětí ve skupině, individuální práce s dítětem a čas vyhovující potřebám dítěte. Kroužky nezasahují do hlavní vzdělávací činnosti MŠ. Lektoři si připravují písemné plány, vedou deníky a docházku, na konci roku zpracovávají vyhodnocení průběhu kroužku. Je tedy vedena řádná dokumentace (přihlášky apod.) 

Kroužky nabízíme i pro děti, které již nastupují do ZŠ!  O rozdělení do skupin rozhoduje paní učitelka s přihlédnutím na počty dětí ve skupině, věk a apod. Volbu kroužku zvažte podle věku a  zájmu dítěte.

 

Kroužky MŠ Vodnická a Plavání  - úhrada 1. POLOLETÍ do 30.9. nejlépe na účet MŠ VS: 6666+ číslo dítěte

NAbídka kroužků 2017-2018: (bližší informace na třídních schůzkách)

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK (TEREZA JAKŠOVÁ)  

  • SPORTOVNÍ KROUŽEK - RYTMIK

  • MALÝ BADATEL PŘÍRODY - RYTMIK S METODIKOU NAŠÍ EVVOKOORDINÁTROKY - PRO DĚTI KTERÉ NECHODÍ DO MŠ

  • NADSTANDARDNÍ AKTIVITA MŠ - PLAVÁNÍ

  • PŘEDŠKOLÁK  viz http://msvodnicka.cz/o-skolce/predskolak/

 
KROUŽKY 2017 - 2018

Pohybový kroužekvede paní učitelka Marcela Všetečková

POHYBOVÝ KROUŽEK/ RYTMIK
Lektorka:
Termín: PRAVDĚPPODOBNĚ pondělí
Čas: I. skupina 15,10 - 15, 55
II. skupina 16,00-16,45
(1. lekce pracuj obě skupiny společně- paní učitelka si děti rozřadí)
Cena za pololetí:
Zahajujeme: 9.10. 2017
Místo: Dům služeb
(Děti na kroužek odvádíme a je možné je vyzvednout po kroužku, nebo v době provozu ve třídě MŠ)

...

Více informací

Výtvarný kroužekvede paní učitelka Terezie Jakšová

Lektorka: paní učitelka Tereza Jakšová
Termín: středa,
Čas: 13,00 - 13,50
13,55 - 14,45
16,00 -17,30 (ZŠ)
Cena za pololetí: předškoláci: 1200,-
školáci: 1500,-
Zahajujeme: 20. 9.
Místo: oranžová třída

Paní učitelka Tereza jako absolventka  uměleckořemeslného oboru, specializace výtvarné zpracování textilií, vede kroužek na základě nejen svého výtvarného vzdělání, ale i letitých zkušeností jak lektorských tak své samostatné výtvarné činnosti.

S dětmi pracuje úspěšně již přes 20 let. Vzhledem k věkovému spektru dětí se jim snaží nabídnout nejen druhy výtvarných technik, ale především je inspirovat a bavit se vlastní prací. Estetické cítění a pozitivní přístup k výtvarnu je samozřejmostí.    

 

 

Více informací

Malý badatel přírodyRytmik

Lektor/ka: Rytmik
Pravděpodobný Termín: úterý
Čas: 16,00-16,45
Cena za pololetí: 980- dotovaná cen 700,- (grant MHMP)
Zahajujeme:
Místo: zahrada (jídelna)
Kroužek je zaměřen převážně na venkovní environmentální aktivity s tématem péče o zahradu a přírodu obecně.
environmentální = týkající se životního prostředí
environmentální výchova = oblast výchovy, která usiluje o formování ekologicky správného vztahu k přírodě, respektive k životnímu prostředí.
Je zaměřena na širokou veřejnost nebo cílové skupiny (děti, řídící pracovníci apod.)

Během prvních lekcí děti obdržely Deníček, hrály " zvířátkové" hry, sklidily mátu a vyrobily z ní i mátovou limonádu. Podrobné informace můžete sledovat na nástěnce  v hale.

Obsahy lekcí 10-11/2015

Ptáčci (hra na ptáčky, výroba ptáčka ze šišek atd.)

Dýně (dlabání

Zelenina (sázení česneku), poznávání zeleniny)

Vítr (výroba větrníků, foukací fotbal(hra), hrabání listí

Příprava záhonů na zimu (pletí, mulčování)

Semínka, bobule, oříšky

Máta (limonáda, bylinky a jejich sušení)

 

Více informací

Flétna

FLÉTNA

http://www.rytmik-krouzky.cz/
Lektorka:
PravděpodobnýTermín: úterý
Čas: 15,30-16,00
Cena za pololetí:
Zahajujeme: 9.10.2017
Místo: jídelna MŠ

FLÉTNA (RYTMIK-AGENTURA)
http://www.rytmik-krouzky.cz/

Více informací

PLAVÁNÍ- v jednání

9/2017-12/2017
PLAVÁNÍ - Valnovka Klub Kapička

Termín: říjen / úterý (9 lekcí)
Čas: odjezd 9,45- odchod po obědě je možný až v 13,15
Cena za pololetí:

Místo: Hotel Valnovka www.hotelvalnovka.cz
Co děti potřebují? Čepici, plavky, ručník, sprchový gel, plavecké brýle- vše do batůžku
(svačinka a pití je zajištěno)

.

Více informací

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT