Aktualizace kontaktů a souhlas s pořizováním fotografií

1) Povinností zákonných zástupců  dítěte je aktualizovat kontakty a další základní údaje pro matriku MŠ. Formulář k aktualizaci kontaktů je k dispozici zde.

2) Formulář potvrzení pro daňové účely při poskytnutí daru MŠ, máte možnost si stáhnout níže

3) Formulář Potvrzení o úhradě školného= úplata za předškolní vzdělávání k uplatnění slevy na daně od 1.1.2015 k dispiozici také zde

4)Školka v přírodě: Formulář pro potvrzení od lékaře

5) Informace k individuálnímu vzěávání +formuláře

další fotky