Aktualizace kontaktů a souhlas s pořizováním fotografií

1) Povinností zákonných zástupců  dítěte je aktualizovat kontakty a další základní údaje pro matriku MŠ. Formulář k aktualizaci kontaktů je k dispozici zde.

2) Formulář potvrzení pro daňové účely při poskytnutí daru MŠ, máte možnost si stáhnout níže

3) Formulář Potvrzení o úhradě školného= úplata za předškolní vzdělávání k uplatnění slevy na daně od 1.1.2015 k dispiozici také zde

4)Školka v přírodě: Formulář pro potvrzení od lékaře

5) Informace k individuálnímu vzěávání +formuláře

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT