Zápis

Zápis 2018/2019        
         
MŠ Vodnická registrační čísla   MŠ Formanská registrační čísla
PŘIJATÍ 036/2018   PŘIJATÍ 012/2018
  018/2018     048/2018
  029/2018     014/2018
  025/2018     017/2018
  033/2018     051/2018
  046/2018   NEPŘIJATÍ 022/2018
  024/2018     007/2018
  037/2018     010/2018
  044/2018     013/2018
  002/2018     039/2018
  003/2018     020/2018
  038/2018     006/2018
  030/2018     016/2018
  027/2018     004/2018
NEPŘIJATÍ 028/2018     005/2018
  042/2018     021/2018
  031/2018     011/2018
  041/2018     023/2018
  043/2018     052/2018
  040/2018     009/2018
  015/2018      
  026/2018      
  001/2018      
  019/2018      
  034/2018      
  050/2018      
  047/2018      
  035/2018      
  049/2018      
  008/2018      
  032/2018      

 

Zápis na školní rok 2018/2019 
 

Všechny dokumenty budou postupně doplňovány v průběhu dubna.

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následují informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinek“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2018/2019. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku předškolní vzdělávání povinné.

 

Návštěvní dny pro rodiče

Prohlídky obou školek spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2018/2019.

MŠ Formanská středa 18.4. od 14:00  a  středa 25.4. od 10:00

MŠ Vodnická čtvrtek 19.4.od 14:00  a  čtvrtek 26.4. od 10:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:

MŠ Formanská: 604100495, 737212528

MŠ Vodnická: 734727269, 737212528

Pro obě mateřské školy: msformanska@seznam.cz

 

Organizace zápisu

Formuláře potřebné k zápisu, tedy Evidenční listŽádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Prohlášení o shodě máte možnost získat:

1. na návštěvních dnech v obou mateřských školách, viz výše,

2. nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách školy, www.msformanska.cz, (platí i pro zájemce o zápis do MŠ Vodnická) v průběhu dubna.

 

Zápis do obou mateřský škol na školní rok 2018/2019:

1.    V budově Mateřské školy Formanská:

       ve středu 2.5.2018 od 8:00-11:00 a 13:00-17:00

2.    V budově Mateřské školy Vodnická:

       ve čtvrtek 3.5. od 13:00 – 17:00

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem 561/2004 Sb., v úplném znění, na základě stanovených kritérií (zveřejněny na webu MŠ Formanská www.msformanska.cz a na úředních deskách obou škol  – platí pro zájemce o přijetí v obou mateřských školách)

V tomto rozhodování nehraje roli pořadí odevzdaných žádostí.

K zápisu přijďte s dítětem.

Zákonný zástupce dítěte dále vezme k zápisu s sebou:

1.     Platný občanský průkaz, případně doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se zákonných zástupců, kteří nejsou občany ČR)

2.     Rodný listem dítěte

3.     Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - vyplněné a podepsané

4.     Evidenční list potvrzený lékařem, dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v úplném znění

5.     Řádně vyplněné Prohlášení o shodě

Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti opět na webových stránkách a na úředních deskách obou mateřských škol. Tamtéž bude zveřejněno datum, místo a čas vydávání ROZHODNUTÍ, které si vyzvednete osobně u ředitelky školy.

Těším se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková

Ředitelka MŠ Formanská

Pověřená vedením MŠ Vodnická

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT