Školní vzdělávací program 2016-2017

K dispozici: Úvodní část a Obsahová část

Na poslední části Třídních programů intenzivně pracujeme a  k dispozici budou  během září.

Základní informace o činnostech na tířdách můžete například sledovat na nástěnkách u tříd.

Školní vzdělávací program 2016-2017

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT