ŠVP 2015-2016

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ VODNICKÁ  2015-2016                                                                                                                                                                                                      

Příprava, zpracování a realizace:

Mgr. et MgA. Petra Martinovská (ředitelka MŠ)

Terezie Jakšová, Mgr. Eliška Maršíčková, Jana Svobodová, Marcela Všetečková (učitelky MŠ)

Kateřina Nejedlá, (asistentka pedagoga)

NÁZEV:nejsem na světě sám

MOTTO:

„ A

lidské cesty.

Kresby prstem v kůře,

Odněkud

Někam.

Nikam odnikud.

A cesta úvozem

Acesty mezi poli.

A cesty z oblázků přes drkotavou vodu.

A cesty podle zdí

A cesty mezi stromy.

A cesty ke křížku

A cesty křížem krážem!

(Havrane z kamene, Tomáš Pěkný)

 

ŠVP 2015-2016

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT