Inspekční zpráva 9-2014

V MŠ se v září 2014 uskutečnila kontrola České školní inspekce. Ze zprávy  (níže či  http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=18209) vyplývá, že škole nebylo  uloženo žádné nápravné opatření a kvalita školy odpovídá  legislativním požadavkům ČR.

Inspekční zpráva 9-2014

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT