Inspekční zpráva 9-2014

V MŠ se v září 2014 uskutečnila kontrola České školní inspekce. Ze zprávy  (níže či  http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=18209) vyplývá, že škole nebylo  uloženo žádné nápravné opatření a kvalita školy odpovídá  legislativním požadavkům ČR.

Inspekční zpráva 9-2014
další fotky