Vize MŠ


•Mateřská škola podporující demokratické principy, svobodu a morální statut člověka.
•Moderní mateřská škola respektující dítě, jeho potřeby a životní styl každé rodiny.
•Moderní mateřská škola fungující na základě otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci, a kooperace uvnitř i vně.
•Mateřská škola jako zázemí a odborná podpora rodiny pro výchovu a vzdělávání dítěte.
•Moderní mateřská škola podporující zdravý životní styl, s vysokou úrovní školního stravování dle moderních poznatků o výživě.
•Mateřská škola s bezprostředním vztahem k umění a tvořivosti a estetice.
•Estetika prostředí mateřské školy jako jeden z pilířů výchovy a vzdělání nejen dítěte.
•Pedagogické alternativní přístupy jsou inspirací nikoliv dogmatem.
 

Obsahovou část ŠVP a TVP  si máte možnost prohlédnout pod "Školní vzdělávací program

Vize MŠ

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT