Vize MŠ


•Mateřská škola podporující demokratické principy, svobodu a morální statut člověka.
•Moderní mateřská škola respektující dítě, jeho potřeby a životní styl každé rodiny.
•Moderní mateřská škola fungující na základě otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci, a kooperace uvnitř i vně.
•Mateřská škola jako zázemí a odborná podpora rodiny pro výchovu a vzdělávání dítěte.
•Moderní mateřská škola podporující zdravý životní styl, s vysokou úrovní školního stravování dle moderních poznatků o výživě.
•Mateřská škola s bezprostředním vztahem k umění a tvořivosti a estetice.
•Estetika prostředí mateřské školy jako jeden z pilířů výchovy a vzdělání nejen dítěte.
•Pedagogické alternativní přístupy jsou inspirací nikoliv dogmatem.
 

Obsahovou část ŠVP a TVP  si máte možnost prohlédnout pod "Školní vzdělávací program

Vize MŠ
další fotky