Snímek školy 6/2017

Snímek školy 6/2017 02.06.2017| Snímek školy 6/2017

Snímek školy je zpracován pouze rámcově, komplexní informace jsou ve škoním vzdělávacím programu na webu MŠ. Informace k pomůckám  a materiálům pro děti s SVP bude postupně doplněna.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT