Výňatek z provozního řádu školy

Celý text je k dispozici v hale MŠ

I      Údaje o zařízení

IČO: 75 122 570

adresa: Mateřská škola Vodnická, Vodnická 530/42, Praha4 -Újezd, 14900

   provozovatel: Městská část Praha - Újezd

typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem, školní jídelnou a kuchyní

Kapacita školy: 56

kapacita školní jídelny: 56

Třídy:

   Počet: 2 třídy

TYPY:    věkově heterogenní

 

provozní doba MŠ:  

 

 

Pondělí

7, 00 - 17, 00

 

Úterý

7, 00 - 17, 00

 

Středa

7, 00 - 17, 00

 

Čtvrtek

7, 00 - 17, 00

 

Pátek

7, 00 - 17, 00

 

KONTAKTY:

Hospodářka MŠ:  739 349 708, info@msvodnicka.cz ,

Lucie Kratochvílová

Pevné linky do MŠ: 222 369 100, 222 369 101

Mobily učitelek: oranžová 603266772, zelená 731234791

Jídelna MŠ: 734 727 269,  jidelna@msvodnicka.cz,

Ředitelka MŠ: 222 369 101, 734 707 338, reditelka@msvodnicka.cz ,

Mgr et MgA. Petra Martinovská

www.msvodnicka.cz

Výňatek z provozního řádu školy

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT