Vyjádření ředitelky MŠ k Petici (12.6.2014) 31.08.2014|

... Jsem přesvědčena, že toto vyjádření pomůže k objektivizaci a zklidnění celé situace, a ta že nedolehne na nové kolegyně a školní rok, který je před námi. Mám za to, že celý tým naší mateřské školy a všichni, kteří se věnují dětem, si zaslouží respekt k práci a úsilí, kterou odvádí.

Mgr. et MgA. Petra Martinovská, ředitelka MŠ Vodnická

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT