Informační systém školy

Místo, zdroj

Obsah

Spravuje

www.msvodnicka.cz

Základní informace o MŠ

Ředitelka MŠ

Nástěnky v hale MŠ

Informace – Předškolák

Informace ředitelky (rozhodnutí apod.)

Nabídky ostatních subjektů

Ředitelka MŠ

Nástěnky v hale MŠ

Informace Fóra rodičů

Výbor Fóra rodičů

Nástěnky v hale MŠ

Informace školní jídelny

Ředitelka MŠ

Nástěnky v hale MŠ

Kroužky

Lektoři kroužků

Závěsné desky v hale školy

Jídelníčky

Kuchařka MŠ

Závěsné desky v hale školy

Směrnice a informace školy týkající se Bezpečnosti a Požární ochrany

Směrnice školy (Směrnice o podávání informací, stížností, Směrnice k hrazení úplaty za předškolní vzdělávání atd.)…)

Školní řád

Provozní řády školy

Ředitelka MŠ

Nástěnky na třídách

Informace o činnosti třídy

Podrobné informace a pokyny k akcím

Učitelky tříd

Šanon v šatně u tříd

Informace pro rodiče školy

Školní vzdělávací program (komplet)

Emaily rozesílané rodičům

Učitelky

Sešity podnětů a připomínek v šatně tříd

Podněty od rodičů

Učitelky

Schránka důvěry u vchodu do budovy MŠ

 

Ředitelka

Telefonní služba a pokladní služba

Omluvy dětí, platby apod.

Hospodářka MŠ, kuchařka

Emailová služba

info @msvodnicka.cz, reditelka@msvodnicka.cz

Hospodářka, ředitelka

Nástěnka před vchodem do MŠ

Základní propagace MŠ

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT