Denní režim

 

ZELENÁ TŘÍDA

 

ORANŽOVÁ TŘÍDA

7,00

zahájení provozu, příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

7,00

zahájení provozu, příchod dětí,

volná hra, individuální činnosti

8,30

 

zamykání školky

(od této doby prosíme, zvoňte pouze na kancelář MŠ)

8,30

 

zamykání školky

(od této doby prosíme, zvoňte pouze na kancelář MŠ)

 

volná hra, individuální činnosti

8,30 - 9,00

motivační kruh, prosociální aktivity, pohybová chvilka

8,45-9,15

motivační kruh, prosociální aktivity, pohybová chvilka

 

 

 

 

9,00 - 9,15

hygiena ,svačina

9,15-9,30

hygiena, svačina

 

 

 

 

9,15 - 9,45

individuální a skupinové činnosti

(ve třídě nebo venku dle počasí, tématu a plánovaných aktivit

9,30-10,15

 

individuální a skupinové činnosti (ve třídě nebo venku dle počasí, tématu a plánovaných aktivit)

 

 

 

 

9,45 - 11,45

pobyt venku, hygiena

10,15-12,15

pobyt venku, hygiena

 

 

 

 

11,45-12,15

oběd

12,15-12,45

oběd

 

 

 

 

12,15-12,50

volná hra, hygiena, čištění zubů

12,40-13,00

rozcházení dětí po obědě hygiena, čištění zubů

12,40-13,00

rozcházení dětí po obědě

13,00-13,15

převlékání

13,00-13,15

převlékání

13,15-14,30

odpočinek

(Předškolák, klidové aktivity)

13,15-14,30

odpočinek

(Předškolák, klidové aktivity)

14,30-15,00

oblékání, hygiena, svačina

14,30-15,00

oblékání, hygiena, svačina

15,00 -17,00

rozcházení dětí, pobyt na zahradě

15,00 -17,00

rozcházení dětí, pobyt na zahradě

 

17,00

zamykání školky

(ukončení provozní doby)

17,00

zamykání školky

(ukončení provozní doby)

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT