1. dopis pro rodiče 2017-2018

Vážení rodiče, konec prázdnin je tu. V příloze naleznete informační dopis a v něm vše důležité pro nástup i návrat  dětí do MŠ.

V příštím roce 2017-2018 nás čeká v předškolním vzdělávání nemálo legislativních změn.

V několika etapách dojde k úpravě  školního řádu (například ke změně v organizaci zápisů do ZŠ i MŠ,  ke změně plateb  vzhledem k povinnému předškolnímu ročníku atd.)“  Vše pečlivě sleduji a  v případě nutnosti vás budeme informovat.

Přeji hezký konec léta  a 4.9. na viděnou.

Mgr. et MgA. Petra Martinovská

Ředitelka MŠ Vodnická

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT