Aktuality z Předškoláka 2015-2016

Od března bude každou středu pracovat s dětmi paní učitelka Mgr.Eliška Maršíčková dle metody tzv. vědomé stopy pohybu.

Termíny Předškoláka prosím, průběně sledujte na nástěnce v hale.

Aktuality z Předškoláka 2015-2016

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT