Organizace Předškoláka 2014-2015

ŠANONY A TESTOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI:

  • Vážení rodiče předškoláků, máte možnost nahlédnout ve třídách do šanonu Vašeho dítěte, kde má uložené své pracovní listy od začátku Předškoláka. V případě zájmu, je možné  se domluvit na konzultaci.
  • Během ledna plánujeme testování školní zralosti dětí ve spolupráci s PPP. Testování je určeno především dětem, u kterých zvažujete odklad školní docházky, nebo máte pocit, že se u něj projevuje nějaká dysfunkce ( problém  se zrakovou, sluchovou percepcí, hrubou, jemnou motorikou, početními představami, prostorovou orientací, pamětí apod.).

 

  • Úprava režimu pondělního Předškoláka

Od 10.11. 2014 budou děti  během pondělního Předškoláka odpočívat na lehátku ve své třídě.

V jídelně bude nejprve pracovat 1. skupina z oranžové třídy od 13,15 do 13,45 (+-10 minut)

 a pak 2. skupina - ze zelené třídy od 13,45-14,15 (+- 10 minut).

Ve středu a pátek se režim nemění. Petra Martinovská ředitelka MŠ

 

  • Rozdělení do skupin: 2014-2015

Pondělí:

1. skupina 13,15 – 13,45 :

1

Duchoňová Alice

2

Dupalová Monika

3

Heřmanová Johanka

4

Jegorov Kristian

5

Pelikán Vojtěch

6

Potužníková Veronika

7

Solimanová Tereza

8

Šimáček Antonín Martin

9

Valentová Gabriela

10

Vlková Tereza

11

Vlastník Lukáš

 

náhradník  

Pondělí:

2. skupina13,45 -14,15:

1

Břinčilová Kristýna

2

Jirsová Magdalena

3

Kobíková Klára

4

Lapáčková Dominika

5

Musil Ondřej

6

Sekerka Matěj

7

Šerclová Andrea

8

Votava Tomáš

9

Zachová Eliška

10

Skácelová Andrea

náhradník

 

Středa:

1. skupina 13,15 – 13,45:

1

Jegorov Kristian

2

Šimáček Antonín Martin

3

Vlková Tereza

4

Břinčilová Kristýna

5

Kobíková Klára

6

Lapáčková Dominika

7

Musil Ondřej

8

Sekerka Matěj

9

Šerclová Andrea

10

Skácelová Andrea

11 Vlastník Lukáš

náhradník

Duchoňová Alice

Pelikán Vojtěch

Valentová Gabriela

Pátek: 8,00-8,30

1

Duchoňová Alice

2

Dupalová Monika

3

Pelikán Vojtěch

4

Potužníková Veronika

5

Solimanová Tereza

6

Tachecí Florentina

7

Jirsová Magdalena

8

Votava Tomáš

9

Zachová Eliška

10

 

náhradník

Jegorov Kristian

Šimáček Antonín Martin

Vlková Tereza

Břinčilová Kristýna

Musil Ondřej

Šerclová Andrea

Děti označené jako náhradníky budeme do skupin zařazovat dle aktuálního počtu dětí ve skupině.

K 29.9. nezařazení předškoláci:

?

Bočková Pavlína

Organizace Předškoláka 2014-2015

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT