Aktuality ze základních škol

Na tomto místě budeme shromažďovat informace poskytnuté základními školami, týkající se budoucích školáků:

ZŠ Ke Kateřinkám:http://www.zskaterinky.cz/index.php/skolni-rok-2016-17/predskolaci

První třídy a přípravná třída ve škol. roce 2017/18

K 30.4.2017 bude ukončen Zápis  do 1. ročníku základního vzdělávání. Do 30. dubna 2017 musí rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (PPP, dětský lékař). Doporučujeme předem telefonicky dohodnout termín návštěvy, odklad vyřizujeme na počkání. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve středu 14. června 2017 od 17,00 ve školní jídelně (vchod z ul. Tererova). 
Schůzka je určena pouze rodičům (ne dětem).Co je potřeba koupit dětem do školy? Seznam.

Přípravná třída

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZDE

Žádosti o přijetí do PT: od 28.4.2017 na webu školy (Škola-dokumenty).

Odevzdání žádostí: 5.5. (8,00 - 12,00) a 9.5. (14,00-15,30).

Rozhodnutí o zařazení/nezařazení do PT: 15.5.2017.

Den otevřených dveří v přípravné třídě: 
ve středu 3. května 2017, sraz v 8,30 před vchodem z ul. Tererova

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU

Které děti musejí k zápisu? 
Lednový zápis se týká všech dětí, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

Co vzít k zápisu s sebou? 
K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je potřeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu? 
Lze samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Vladislavou Smetanovou, tel. 226 809 705.

Co všechno musí předškolák umět? 
Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad - je vaše dítě na školu připraveno. Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a  uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat, důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).

Jaká jsou pravidla pro odložení školní docházky? 
Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitelky školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře. 
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme  v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.

 

vořivá škola Kateřinka nanečisto

stonozka2009Cílem projektu Tvořivá škola Kateřinka nanečisto je v průběhu školního roku ukázat dětem - budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, jak vypadá v naší škole vyučování, jaké prostory máme k dispozici. 
Postupně se děti i rodiče seznámí se zásadami činnostního učení, které tvoří základ výuky zejm. těch nejmenších školáků.
Kromě toho si budou moci děti i zacvičit v opravdové tělocvičně, navštíví školní družinu, seznámí se se školním počítačem i interaktivní tabulí.
Rodiče budou mít možnost aktivity svých dětí sledovat (není povinné) a přítomnost vedení školy jim umožní zjistit vše, co je v souvislosti se vstupem dítěte do školy zajímá.

VŽDY PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI (od října do června) SE NA VÁS V 16,00 hod. TĚŠÍME Laughing
(používejte hlavní vchod z ulice Ke Kateřinkám).

ZŠ Mendelova:

http://www.zsmendelova.cz/skola/informace-pro-prvňáčky

 

ZŠ s RvJ K Milíčovu 674 (Červená škola)

http://www.zsmilicov.cz/zapis.php

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT