Zprávičky z konce školního roku

Vážení rodiče a fanoušci Zelené třídy, dovolte nám pár slov na závěr školního roku.

Datum v kalendáři, ztichlá třída i prázdné botníčky jasně dokazují, že končí školní rok 2014-2015.

Vzhledem k našim předešlým článkům a společným setkáním, není třeba dlouhých hodnocení. Dny prožité s dětmi se vydařily, mnohé se povedlo a do dalšího roku už víme, co bychom rádi udělali ještě lépe ku spokojenosti nás všech.

Přáli bychom si v klidu navázat na vše dobré, co bylo v našich letošních plánech. Nesnížit přitom vysoko nastavenou laťku, něčím novým překvapit a učinit tak opět vaše děti šťastnými.

Školákům -  Andrejce, Domče, Elišce, Klárce, Kristýnce, Majdě, Matějovi a Ondrovi přejeme ve škole trpělivou, citlivou, chytrou a hezkou paní učitelku plnou sil a nápadů. Doufáme, že sebevědomě ukáží, že léta strávená ve školce, byla užitečná.

Užijte si prázdniny a 1. září na šťastnou shledanou v Zelené třídě mateřské školy Vodnická.

              Loučí se p. ředitelka, p. uč. Janička, Marcelka a Kačenka

Básnička vymyšlená školáky pro Zahradní slavnost:

My jsme z třídy Zelenáčů, bezva velká partička,

co vyrostla z punčocháčů, malují si na trička.

Po ránu si zacvičíme, pak nás čeká spousta her,

oběd, ten si s chutí sníme, tak to chodí každý den.

Ve Vodnické jsme už dlouho a dnes právě nastal čas,

říci: "Ahoj, milá školko", všichni jako jeden hlas.

V září jdeme do školy, čekají nás úkoly. 

Rádi budem vzpomínat, jak nás tu měl každý rád.

AŤ ŽIJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 !

..................................................................................................................................

Vážení rodiče a fanoušci naší Zelené třídy.

Dovolujeme si vám s koncem roku 2014 přinést nové zprávičky. Ti z vás, kteří mají možnost nahlédnou do naší šatny a třídy, mají určitě jasno.

Zelená třída se stala velmi dobrým kolektivem malých i předškolních dětí a p. učitelek. 

Výrazný podíl na dobré atmosféře mají schodné názory na práci s dětmi, vzájemná spolupráce a obětování se všech přítomných učitelek. Děkujeme tímto i většině rodičů, kteří přání a úkoly námi vyřčené nebo v itineráři napsané, vzali vážně a splnili je. Paní učitelky tím dostaly dárek k nezaplacení - radost, že vysoko nasazená laťka Zelené třídy, má smysl a přináší ovoce.

O třídním vzdělávacím programu a jeho konkrétním plnění, jste vy rodiče velmi podrobně informováni na nástěnce v šatně. Nemá tedy smysl, ho více probírat. Rádi samozřejmě uvítáme jakékoliv vaše připomínky nebo náměty.

Děti, byť musí během dne zvládnou spoustu úkolů, jsou šťastné, veselé, jsou s námi rády a postupně se učí tomu nejdůležitějšímu - životu v kolektivu, toleranci a vzájemné lásce.

Dodržování dohodnutého řádu a důslednost všech paní učitelek, která může z venčí působit někdy až přísně, je z našeho pohledu, základem úspěchu. Prostě bez práce nejsou koláče (ty naše - perníčky a slané na vánočním posezení byly co...?)

Samozřejmě, že k i k pohlazení, legraci a hraní nemáme daleko. Stačí, podíváte - li se na fotky na rajčeti. Ty, bez zdlouhavého vypisování, mluví za vše. Pevně věříme, že Zelené odpoledne a Vánoční posezení nás  a vás vzájemně sblížily.

Po něžném adventním čase, (který byl pro mne osobně jeden z nejzdařilejších v dlouhé profesní kariéře, za což děkuji i svým kolegyním a vám rodičům) nás v naší třídě, čeká nový rok.

Slibujeme si od něj samozřejmě zázraky. A těšíme se, jak se nám budou do zelena plnit, i když nás to opět bude stát hodně společných sil.

Hned 7.1. dopoledne oslavíme nový rok s dětmi pořádnou "tancovačkou a šampusem".

Vážení rodiče, přejme si společně pohodové vánoce a šťastný nový rok.

Ať jsou šťastné naše děti.

Ať žije rok 2015!

Za kolektiv učitelek Zelené třídy Jana Svobodová

..................................................................................................................................

Vážení rodiče a fanoušci Zelené třídy,

dovolujeme si vám po šesti týdnech společného života v Zelené třídě podat pár informací a pochlubit se, jak se nám daří.

Bez uzardění a s hrdostí na sebe i děti doufáme, že byste nám dali 1, ti více přísnější 2.

Věřte mi a na základě mnohaletých zkušeností mohu říci, že v rámci možností, jsme první téma: "Adaptaci" společně zvládli a můžeme nyní v klidu rozjet druhé hlavní téma Třídního vzdělávacího programu: " Máme to tu rádi".

Během prvních týdnů se děti seznámily s novými p. učitelkami a kamarády, personálem, prostředím a režimem dne. Na nástěnce v šatně jste si každý pátek mohli přečíst, co jsme opravdu v uplynulém týdnu dokázali a co ještě musíme procvičovat. Napoví vám i fotografie na  Rajčeti s heslem kamarádi28. Z každé oblasti jsme "naťukli" něco, abychom zjistili, jak vysoko si můžeme klást svoji zelenou laťku.

Za nejpřínosnější považujeme my p. učitelky spřátelení se dětí a získání si jejich důvěry. Samozřejmě nechceme zapomenout i na získání důvěry vás rodičů, které si moc vážíme.

Naším velkým úkolem nadále zůstává zdokonalování se v sebeobsluze (hlavně při jídle) a zaměření se na správné držení tužky. K tomuto se samozřejmě přidají i ostatní úkoly prováděné v jednotlivých činnostech, jak vám praví podrobné informace na nástěnce.

Děkujeme všem rodičům za takřka 100 % účast na obou třídních schůzkách. Jednoznačně jste tak nás učitelky utvrdili v myšlence, že symbióza učitelka - dítě - rodič, by bez vzájemné upřímné komunikace nemohla úspěšně existovat.

Udělme si za to všechno oboustranně pochvalu a věřme, že nastartování je dobré.

Těžší teď bude být důslední k sobě i dětem a vydržet.

Pomáhat nám bude heslo: " Pomoz mi, abych to dokázal sám". Líbí se vám?

P. uč. Marcelka by jednoduše řekla: "My to dáme".

Na každý den s vašimi dětmi se těší p. uč. Janička a Marcelka a p. uč. - asistentka Kačka a v rámci Předškoláka. Při odpoledních činnostech  pak p. řed. Petra Martinovská

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče a fanoušky Zelené třídy 12.11. v 16 hod. na Zelené odpoledne.

Děti se těší, že vám ukáží, co všechno se už naučily.

Zprávičky z konce školního roku

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT