Zelená třída 2016-2017

Tématický okruh : Plujeme, jedeme, létáme - červen 22.06.2017| Zelená třída 2016-2017

Měsíc červen se v naší třídě nesl ve znamení rekapitulace celého školního roku. A že bylo na co vzpomínat.

- předškoláci vytvořili tradiční keramický obrázek se svými podpisy na stěnu dvorku ve školce

- zábavným dopolednem a soutěžemi s Oranžovou třídou jsme oslavili MDD

- kreslili jsme obrázky pomocí pravítka 

- při procvičování lepení jsme vytvořili koláž z fotografií dopravních prostředků

- dovezli jsme si vlastní kola a zazávodily si na Kolečkiádě

- nacvičili jsme evakuaci školky při požáru, prohlédli si hasičské auto a popovídali si s hasiči

- jako předehra Motýlí slavnosti bylo dopolední hraní na sluneční buben

- předškoláci složili " maturitu" a pochlubili se svou výbavou do školy

- pozorovali jsme vylíhnuté motýlky

- namalovali jsme motýlky na výzdobu zahrady

- vyrobili jsme motýlky- brože pro rodiče na ozdobu při Motýlí slavnosti

- předvedli Mravenčí cirkus a Motýlí tanec, zabubnovali jsme si, zazpívali a zatančili s paní Zuzankou na oslavě rozloučení s předškoláky

- postavili jsme dopravní prostředky, ze všeho z čeho to ve třídě šlo

- předškoláci přespali na zahradě školky, opekli si buřtíky a odvážili se v noci i do lesa se skřítkem Fanfulínkem

- zkoušeli jsme plnit úkoly na interaktivní obrazovce

- Marcelka nám povyprávěla o své cestě do Egypta a naučila nás kreslit egyptské znaky- písmena našeho jména

- navštívili jsme Dendrologickou zahradu a kreslili květiny v plenéru

- dozvěděli jsme se něco více o včelkách při environmentálním programu

- vyprávěli jsme si o bezpečnosti při cestování a o prázdninách v našich rodinách

- plněním vzájemných přání jsme se rozloučili s paní učitelkami

Vážení rodiče, milé děti,

paní učitelky, odcházející od vás do jiných škol, Vám přejí příjemné léto a do života upřímně vše dobré. A třeba někdy někde na shledanou...

.................................................................................................................................

V měsíci květnu jsme věnovali hodně času tomu nejcenějšímu, co každý z nás má- rodině

- vyprávěli jsme si a hráli na členy rodiny

- připravovali se na Slavnost pro maminky a tatínky: nacvičovali vystoupení, malovali kulisy, vyráběli dárečky

- kreslili jsme členy svojí rodiny 

- navrhovali oblečení pro maminku a babičku

- stavěli jsme domečky svých snů

- společně se svými nejbližšími oslavili Den maminek a otců 

- dozvěděli jsme se nové věci o zrození života člověka a některých zvířat

- četli jsem si a vyprávěli o zvířecích rodinách a využili k tomu nové pomůcky, knihy a nové obrázky na zdi v zahradě

- začali jsme připravovat taneční a hudební vystoupení o motýlcích a Mravenčí cirkus 

- 5.5. jsme se v rámci Mezinárodního dne hygieny rukou naučili ještě dokonalejší mytí rukou speciální prstovou a dlaňovou technikou

- malovali jsme prstovými barvami

- seznámili jsme se s masírováním míčky a dětskými prvky jógy a začali je pravidelně zařazovat do ranní rozcvičky

 

Tematický okruh: Otvíráme jarní vrátka -duben , květen 19.05.2017| Zelená třída 2016-2017

- v keramické dílně jsme si vyrobili čarodějnický amulet

- "testíkem znalostí " jsme se připravovali na zápis do ZŠ

- při týdenní návštěvě v Oranžové třídě jsme se věnovali Velikonocům

- nejstarší kamarádi nám po příjezdu ze školky v přírodě vyprávěli svoje zážitky 

- p. uč. uspořádala v šatně výstavu všeho, co se týkalo školky v přírodě, nechyběly ani fotografie

- vydali jsme se do Komunitní zahrady načerpat vědomosti o probouzející se přírodě přímo na místě činu

- vyprávěli jsme si o mláďatech zvířat a o zvířátkách, která máme doma

- zasadili jsme osení, řeřichu a pažitku a průběžně se o ně staráme

- seznámili jsme se s technikou Enkaustické žehličky- rozehřáty vosk

- vyrobili jsme kytičkové překvapení na Slavnost maminek a tatínků (vyšívali jsme a motali)

- hráli jsme si pohádku O mravenečkovi a holoubkovi (to je také překvapení pro rodiče)

- naše třída se proměnila v rej čarodějnic

Tématický okruh: Pohádky - únor, březen 27.03.2017| Zelená třída 2016-2017

- slavnostně jsme otevřeli třídni knihovnu v šatně Zelené třídy, kde si mohou děti i rodiče mezi sebou půjčovat již přečtené knihy

- donesli jsme si z domova nejoblíbenější knihy a p. uč. nám z nich celý měsíc ve volných chvílích a před spaním četly

- namalovali jsme si tuší podle vlastní fantazie hrad

- vyrobili jsme si plošnou loutku z vařečky

- hráli jsme si ve dvojicích divadlo s vyrobenými vařečkovými strašidly

- na didaktických obrázcích jsme dokreslovali druhou polovinu obrázku různých pohádkových motivů

- některé děti si během celého měsíce kreslily pohádkovou několikastránkovou "knihu" a p. uč. nám do ní napsaly námi vymyšlený text  

- hádali jsme pohádky podle obrázku, části textu, hlavních postav nebo úryvku z CD

- poslouchali jsme, jak různě čtou stejnou část pohádky čtyři paní uč.

- snažili jsme si zapamatovat , co vše dali pejsek s kočičkou do dortu,

- hráli jsme divadlo s vyrobenými papírovými loutkami pejska a kočičky 

- cvičili jsme jako Dlouhý, Široký a Bystrozraký, drak a další postavy z pohádek

- "četli " jsme pohádku podle obrázků v časopisu Sluníčko

- snažili jsme se pochopit ponaučeni v bajkách

- hledali jsme magická čísla 3,7,9,12 v textech pohádek a ukazovali si jejich písemnou podobu

- porovnávali jsme různé druhy ilustrací v knihách z domova

- naučili jsme se veršovanou pohádku Perníková chaloupka za Špalíčku a měli za úkol ji doma povědět rodičům před spaním

- nalepovali jsme rozstříhané části pohádky podle čteného textu

- vyrobili jsme si omotáváním vlny amulety-srdíčka

- hráli jsme si pohádky s maňásky a čepičkami

- vyzdobili jsme si královskou korunu a namalovali temperami oblíbenou postavu z pohádky

- předškoláci navštívili základní školu Ke Kateřinkám

- pozorně jsme sledovali  a společně s herci hráli v divadle "Plecha neplecha"

- pozvali do naší třídy maminku a babičku jedné holčičky a ukazovali jsme si na nich generační rozdíly. Babička nám přečetla pohádku ze své staré knihy 

- vytancovali se a zařádili jsme si na karnevalu

- vyrobili jsme si ruční papír a namalovali na něj jarní slunce

Vydařené nápady z Třídního vzdělávacího programu týkající se knižní a pohádkové tématiky, třídní knihovnu, naše loutky, knihy a kulisy prezentovala p. učitelka na setkání " Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářská pregramotnost", pořádané jednou měsíčně v naší školce určené pro pedagogy i širokou veřejnost.

Tématický okruh: Vybíháme za vločkami,Lednová akademie věd 27.03.2017| Zelená třída 2016-2017

- po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli, jaké to bylo u nás doma o vánocích

- vytvořili jsme si velkoplošnou barevnou koláž hvězdiček a domečků jako novoroční ohňostroj

- všemi smysly jsme se snažili postřehnout, co vše dokáže mráz a jak se mění voda v led a sníh

- s vodou jsme dělali ještě další pokusy

- vyrobili jsme si sněhuláka ze sněhu, papíru, záclony a kokosu

- na grafomotorickém listu jsme si uvolňovali ruku při vykružování sněhulákových tvarů

- poslouchali jsme pohádku čtenou p. uč. "Krtek a sněhulák" a hráli její obsah s maňásky

- vyráběli jsme ptačí krmítka ze šišek, tuku a semínek. Každý si ho odnesl domů na balkon nebo zahrádku

- v didaktických hrách jsme porovnávali míry, délky a váhy

- "nasucho" jsme trénovali na starých i moderních lyžích ve třídě 

- hádali jsme zvukové a nástrojové hádanky

- zapouštěli jsme vodu do barvy a fantazírovali tak o vločkách

- vyšlapávali jsme obrázky ve sněhu

- každý zůčastněný získal v zimní olympiádě medaili

- předškoláci navštívili zimní výstavu pohádek

- vyfoukali jsme si s p. sklářem vlastní píšťalku a naučili se na ni hrát

- vyrobili jsme si kulisy stromů a domů a využili je v divadélku "Zimní les". Předškoláci hráli i se sněhuláky na špejli

- procvičovali jsme držení štětce při vytváření cesty krasobruslaře

- stavby z petvíček nám potvrdili zemskou přitažlivost

- v didaktických hrách jsme si přiblížili geometrické tvary

- ve třídě jsme na běžných věcech hledali protiklady a opačně věci stejné, třídili jsme skupiny podle určených pravidel

 

Tématický okruh : Spolu slyšíme adventní zvonky - prosinec 05.01.2017| Zelená třída 2016-2017

- oslavili jsme ukončení plaveckého kurzu, na jehož konci někteří opravdu přeplavali bazén bez dopomoci

- radovali se v maskách andílků a čertů na Čertovském reji 

- naučili se rozpoznávat větvičku borovice, smrku a jedličky

- vyráběli jsme vánoční dáreček pro rodiče - větvičku s kresleným zvonečkem a kouličkou

- vystříhali si papírové vločky na výzdobu jídelny a na vystoupení 

- napsali dopis Ježíškovi o svých přáních dárečků do naší třídy

- vyprávěli si o přípravách vánoc u nás doma a o pečení cukroví

- ozdobili jsme si stromeček ve třídě, vyzkoušeli některé vánoční zvyky a zpívali koledy

- cvičili s vločkami, papírovými koulemi ( procvičování hodu horním obloukem), padákem a krabicemi

- p. uč. nám povyprávěla, jak se bezpečně zachází se sirkami a svíčkami při zapalování advetních svíček každé pondělí

- společně s rodiči strávili velmi milou oslavu vánoc- "Vánoční zvonění" a pokřtili na ní naši " Zelenou kuchařku"

- našli jsme překvapení pod vánočním stromečkem, naučili se pravidla her s novými hračkami, pomůckami a knihami 

- přijelo k nám divadlo s "Vánočním příběhem" a my sami jsme si divadlo zahráli s novými loutkami

- oslavili vánoce společně s Oranžovou třídou a všemi zaměstnanci školky

- p. učitelky úspěšně dokončily kurz "Zdravotník zotavovacích akcí"

Tématický okruh : Spolu slyšíme adventní zvonky - prosinec

Tématický okruh: Od semínka po chleba - listopad 05.01.2017| Zelená třída 2016-2017

- v lese jsme udělali zvířátkům dýňovou hostinu

- učili jsme se nakupovat formou nalepování obrázků do košíku

- každý za pomoci rodičů přinesl recept na své oblíbené jídlo, sestavili jsme z nich kuchařku a vydali jí i v tištěné podobě pro všechny děti a zaměstnance školky 

- zadělali jsme kynuté těsto a upekli z něj houstičky

- vyrobili jsme mrkvovou pomazánku a pochutnali si pak na zdravých jednohubkách

- vyprávěli jsme si o lnu a celém procesu než se z něj stanou třeba Krtkovy kalhotky  

- šikovnější z nás si utkali na rámu vlastní malé šály

- naučili jsme se tancovat a zpívat taneček s vařečkami, který se nám bude hodit i na vánoce 

- předškoláci z obou tříd navštívili společně Zemědělské muzeum

- v keramické dílně jsme vytvořili svícínek ve tvaru listu nebo srdíčka

- ze semínek dýně nalepili obrázek podle vlastní fantazie

- vyprávěli jsme si o vaření doma a o naší pomoci mamince a tatínkovi v kuchyni

- naučili jsme se básničku  s doprovodem na tělo  "Vařila myšička kašičku"

- zahráli jsme si Kimovy hry s předměty z kuchyně

- vyrobili jsme si desky na svoje půlroční obrázky pomocí tiskátek z brambor

- ukázali jsme si i zkažené potraviny a pověděli si , jak jim předejít, co je a není zdravé v našem každodenním jídelníčku

- nalepili jsme si čertíky,  procvičili prsty při mačkání papírových (jako sněhových) koulí 

- vykrojili, upekli a ozdobili jsme si vánoční perníčky 

- zavítali jsme na vánoční výstavu do mateřské školky Křejpského

 

 

 

Tématický okruh: Od semínka po chleba - listopad

Tématický okruh: Objevujeme a nalézáme poklady v nás i v lese (říjen ): 02.11.2016| Zelená třída 2016-2017

- vyprávěli jsme si v lese o lese a přinesli do třídy k prozkoumání spoustu pokladů
- zahráli si pohádku " Boudo, budko"
- navštívili kamarády v základní škole Mandelova
- vyrobili jsme ozdoby z kaštánků a žaludů
- seznámili se se sušením jablíček ve školní sušičce
- navštívili muzeum Kampa- výstavu F. Kupky a posléze nakreslili husím brkem, tuží a křídami nádherné obrázky
- vytvořili veliký gobelínový podzimní obraz
- procvičovali básničky, písničky a tanečky s podzimní tématikou
- poslouchali a snažili se uhodnout zvuky a napodobit pohyb různých zvířat
- zasadili třídní strom- smrček
- oslavili jsme Den stromů "Zeleným dnem" a pozvali i rodiče, aby se podívali, co všechno už jsme se naučili od 1.září
- vyrobili jsme si draky a provětrali je při Drakiádě
- namalovali jsme si strašidýlka a ozdobili jimi dýni

 

Tématický okruh: Objevujeme a nalézáme poklady v nás i v lese (říjen ):

Tématický okruh: Startujeme po prázdninách ( září ): 02.11.2016| Zelená třída 2016-2017

- seznámili jsme se s kamarády, prostředím školky, denním režimem a třídními rituály
- zopakovali jsme si písničky, které už známe s doprovodem na Orfovy nástroje
- namalovali jsme první obrázky- sluníčko a svoji postavu
- navštívili jsme kamarády v Oranžové třídě 
- oslavili jsme svatbu p. uč. Marcelky a narození Tomáška p. uč. Kačenky
- přivítali jsme podzim třídní Kloboukovou párty
- zahráli si pohádku "Paleček a jeho kamarádi"
- nové děti si namalovaly a vyfoukaly trička se sovičkou
- svoje těla pravidelně protahovali při ranní rozcičce a při překážkové dráze
- začali jsme si zvykat na zdravou školkovou stravu
- poprvé zažili kroužek předškoláček, sporťák, výtvarku a plavání
- naučili se, jak se bezpečně chovat při ranním cvičení, na školní zahradě, v lese, na hřišti a v MHD
- toto vše zaznamenali fotografiemi na Web Rajče s pokračováním i v dalších měsících.
Tématický okruh:  Startujeme po prázdninách ( září ):

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT