Krásné prázdniny !!!

Odpočíváte také na nový školní rok? My ano a těšíme se na Vás, Zelenáčci!

Ahoj v září.

Jana Svobodová, Marcela Všetečková, Ivana Slavíková a  Petra Martinovská

Krásné prázdniny !!!

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT