Oranžová třída 2014-2015

Zahradní slavnost 19.06.2015| Oranžová třída 2014-2015

V červnu nás čeká zahradní slavnost, kde se rozloučíme s našimi předškoláky a popřejeme jim mnoho úspěchů na jejich další životní cestě. 

Odemykání zahrady 19.06.2015| Oranžová třída 2014-2015

  • Květen jsme prožili v přírodním duchu, protože jsme slavnostně otvírali naší zahradu

  • Probíhalo konečné vysazování rostlinek, které si mohli rodiče s dětmi adoptovat a sami zasadit, také jsme vyráběli dřevěné počítadlo, které zdobí jednu stěnu naší zahrady

Zahradu jsme odemkli dřevěnými klíči, které jsme rozvěsili na herní prvky, každá třída předvedla své vystoupení, čekalo nás krásné divadlo pod širým nebem a pak hurááá na novou zahradu mezi kopečky a na krásné dřevěné herní prvky.
 

Odemykání zahrady

Školka v přírodě 19.06.2015| Oranžová třída 2014-2015

- V dubnu jsme odjeli na dlouho očekávanou školku v přírodě do Lučan
- Počasí nám vyšlo nádherné a po celou dobu pobytu i na všech výletech nás provázela víla Izerína, od které jsme dostávali krásné dárečky
- Po návratu nás čekali čarodějnice a kouzelné odpoledne, které bylo plné čarování, tancování a dovádění

Školka v přírodě

Jaro 19.06.2015| Oranžová třída 2014-2015

- Se začínajícím jarem jsme podnikli s předškoláky výlet do skleníků střední zahradnické školy, kde obdivovali a poznávali známé i méně známé rostliny
- Dokonce jsme si odnesli semeno kávovníku a sami si ho zasadili u nás ve školce

- S blížícími velikonocemi jsme uspořádali tradiční velikonoční dílny, kde si mohl každý vyrobit svou velikonoční dekoraci
 

Jaro

První den ve školce 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- se začátkem nového školního roku jsme přivítali opět 28 dětí
- všechny děti, jak ty co jsou ve školce déle tak i ty, co jsme přivítali letos poprvé, se aktivně začleňovaly do činností
- adaptace proběhla bez problémů
- učili jsme se nové básničky, písničky a vytvářeli výtvarná díla
- naším cílem bylo dětem ukázat, že prostředí školky je otevřené jejich radostem a že tu mohou prožít nové zážitky a najít nové kamarády

První den ve školce

Architektura 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- v dalším integrovaném bloku jsme se učili o architektuře a povídali jsme si o okolí, ve kterém žijeme
- stavěli jsme domy z kostek, vyráběli vitráže, malovali různá stavení a povídali si o vzniku staveb a jejich proměně

Architektura

Vánoční čas 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- v adventním čase jsme si povídali o vánocích u nás i v jiných zemích
- seznamovali jsme děti se zvyky a tradicemi
- ve třídě jsme měli muzeum betlémů a také jsme vyráběli náš společný betlém
- společně jsme rozjímali nad adventním věncem a v té kouzelné chvilce jsme přemýšleli o svých přáních

Vánoční čas

Mikuláš 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

Mikuláše jsme prožili v krásné staré tramvaji, kde děti trochu pozlobil, ale také rozveselil čertík, nechyběl ani Mikuláš a anděl

Mikuláš

Besídka a Ježíšek 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- největším vyvrcholením vánočního období byla vánoční besídka, která se po velké dřině a nacvičování náramně povedla
- a v neposlední řadě byl pro děti velkým zážitkem ježíšek, který nás navštívil a přinesl krásné nové hračky

Besídka a Ježíšek

V novém roce 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

Motivováni novou energií jsme začali s novým integrovaným blokem, kde jsme poznávali materiály.
- zkoumali jsme dřevo, sklo, kámen, kov, textil a plast
- jednotlivé materiály jsme si ukazovali kromě jiného také na hudebních nástrojích
- a právě hudební nástroje se staly naším velkým kamarádem
- poznali jsme i ty méně obvyklé nástroje
- letošní zima nám sněhu moc nedopřála, takže když napadl, museli jsme toho hned využít

V novém roce

Masopust 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- s blížícím se masopustem jsme uspořádali dílny, kde si děti mohly vyrobit své masky
- a na samotném masopustu se to hemžilo samými skřítky a vílami

Masopust

Cvičíme s dětmi jógu 21.05.2015| Oranžová třída 2014-2015

- základem cvičení je správné dýchání (dýchání nosem)
- snažíme se propojit správné dýchání se samotným cvičením
- cvičení propojujeme s pohádkami, inspirujeme se a používáme pomůcky Lali jogy
- snažíme se, aby cvičení děti bavilo

Cvičíme s dětmi jógu

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT