Oranžová třída 2016 - 2017

Integrovaný blok: Babí léto (Září) 02.11.2016| Oranžová třída 2016 - 2017

Tématické okruhy: Startujeme po prázdninách, Máme to tu rádi

  • adaptace dětí proběhla výborně
  • probrali jsme zážitky dětí z prázdnin
  • rodiče s dětmi se zůčastnili Kloboukové párty
  • předškoláci si zasportovali v ZŠ Mendelova - Mendelánkování
Integrovaný blok: Babí léto (Září)

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT