Oranžová třída 2015-2016

Integrovaný blok: Léto (květen - červen) 23.06.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tématický okruh: I cesta může být cíl

 • S blížícími prázdninami jsme s dětmi cestovali všemi možnými dopravními prostředky.
 • Vyrobili jsme si mapu dopravních cest vzdušných i vodních.
 • Předškoláci navštívili filharmonii, kde se svezli vláčkem s Dvořáčkem.
 • Cestovali jsme „prstem po mapě“, abychom poznali i jiné kultury.
 • S celou školkou jsme se vydali do obce Hulice a navštívili Vodní dům a Včelí svět.
 • Na zahradní slavnosti plné berušek a také beruščího tanečku obou tříd jsme se rozloučili s předškoláky a oni s námi svým tanečním vystoupením – Pomádou.

Přejeme jim hodně zdaru v další životní etapě a šťastná nadcházející školní léta a všem krásné prázdniny.

Integrovaný blok: Léto (květen - červen)

Integrovaný blok: Jaro (březen - duben) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematický okruh: Vejce, pulec, žába a pak?...stará bába

 • Máme tu jaro a s ním i Velikonoce a naše tradiční velikonoční dílny, na kterých jsme si vyrobili krásné dekorace.
 • Zasadili jsme si bylinky, rajčátka a slunečnice a teď pozorujeme, jak nám to klíčí a roste a také jsme si vyrobili hmyzí domeček a čekáme, kdo se do něj nastěhuje.
Integrovaný blok: Jaro (březen - duben)

Integrovaný blok: Předjaří (únor - březen) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematický okruh: Smím prosit?

 • V tomto období jsme se připravovali na společné setkání dětí a rodičů na Čaj o čtvrté. Toto setkání bylo plné etikety (stolování, pozdravení, požádání o tanec), tance a veselení.
 • V druhé části jsme se proměnili v herce a diváky a zahráli si divadlo O Červené Karkulce.
Integrovaný blok: Předjaří (únor - březen)

Integrovaný blok: Zima (leden - únor) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematický okruh: Lednová akademie věd

 • Zimní období jsme prožili v duchu experimentů.
 • Experimentovali jsme s vodou a ledem, také jsme si vytvořili krásné krystaly ze soli.
 • A hned jak napadl sníh, kterého opět letos moc nebylo, běželi jsme ven.
Integrovaný blok: Zima (leden - únor)

Integrovaný blok: Adventní čas (listopad – prosinec) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematické okruhy: Objevujeme poklady v nás i knihách; Musíme si pomáhat

 • Seznámili jsme se s vánočními tradicemi.
 • Čekalo nás vánoční vystoupení u stromku před obecním úřadem a také besídka, která se tentokrát proměnila v jarmark. Na něm si rodiče mohli koupit za básničku vánoční výrobek, který si pak sami dotvořili.
 • Také nás navštívil Ježíšek, museli jsme být hodní, protože nám přinesl krásné dárky.
 • Na tři krále jsme zase my obdarovali naše sousedy krásnými papírovými zvonky, které jsme nechali pověšené na plotech.
Integrovaný blok: Adventní čas (listopad – prosinec)

Integrovaný blok: Podzim (říjen - listopad) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematický okruh: Putujeme za podzimní vůní

 • Zopakovali jsme si různé materiály a poznali jsme, jak se proměňuje počasí na podzim a jak v přírodě probíhá koloběh vody.
 • Vyzkoušeli jsme si pokusy s vodou, kdy jsme do ní házeli různé předměty a pozorovali, jestli se potopí či ne.
 • S předškoláky jsme navštívili skleníky i zahradu SOU na Praze 3.
 • Vytvářeli jsme společná velkoformátová výtvarná díla.
Integrovaný blok: Podzim (říjen - listopad)

Integrovaný blok: Babí léto (září – říjen) 06.04.2016| Oranžová třída 2015-2016

Tematické okruhy: Startujeme, sportujeme!; Holka nebo kluk?; Cestujeme s krvinkou

 • Na začátku školního roku jsme přivítali nové i starší tváře. Adaptaci jsme zvládli a každé dítě si našlo své místo v MŠ, ve třídě i mezi dětmi.
 • Probrali jsme lidské tělo skrz na skrz. Navštívil nás pan doktor, který chválil znalosti dětí a ukázal nám, jak se poskytuje první pomoc. Tu si také děti na modelu těla zkusily.
 • Protáhli jsme se na sportovním odpoledni, kdy jsme zdolávali různé překážky po celé naší zahradě. Předškoláci si navíc zacvičili a zatancovali v ZŠ Mendelova na Mendelánkování.

 

Integrovaný blok: Babí léto (září – říjen)

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT