Zápisy ze setkání

Zápisy ze setkání jsou vkládány dále.

Pokud by jste jako účatsníci měli chut k zápisu něco inspirativního doplnit, budeme rádi a váš materiál s  vaším souhlasem zde poskytneme dalším zájemcům a zájemkyním. Předem děkujeme.

Zápisy ze setkání

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT