Návrh čerpání 2016-2017

Návrh na rozpočet akcí, na kterých se finančně spolupodílí FR

Období 2016-2017

Finanční prosředky jsou využívány dle stanov a návrhů výboru Fóra rodičů rodičů:

  • divadélka a jiné kulturní aktivity
  • nákup materiálu na tvořivé akce a jiné společné akce
  • nákup materiálu na tématickou výzdobu prostor školky

Plán akcí a předběžný rozpočet 2016-2017 (dle ŠVP)

Září - říjen

 

Pozn.

Klobouková party

6000,-

(včetně kapely)

 

Divadlo ve školce (divadlo O Palečkovi (Novákovi)

3500

 

Divadlo ve školce

Skřítky krmit povoleno

3000

 

Listopad

 

 

Divadlo ve školce Nápad Myšky Terezky Divadlo Kopecký

4000

 

Prosinec

 

 

Divadlo ve školce Vánoce aneb cesta do Betléma

3500

 

Mikuláš

1000

 

Ježíšek

1000

 

Vánoční Zvonění

s rodiči

3000

 

Leden -březen

 

 

Sklář

2500

 

Zimní olympiáda

1000

 

Divadlo ve školce(Neplecha)

3500

 

Pohádkový masopust

1000

 

Duben -květen

 

 

 Eko programy 2x

3000

 

Velikonoční dílny

1000

 

Pečujeme o experimentální záhon

500

 

Čarodějnice

1000

 

Divadlo ve školce

3000

 

Den rodiny

500

 

Červen

 

 

Zahradní slavnost

4000

 

Návštěva Muzea

1000

 

Divadlo

3000

 

Keramická dílna 2-3x rok

6000

 

Celkem

56 000

 

Závěrečný výlet

? 5000 - 10 000

 

 

Další náklady : drobné odměny dárky….3000,-

(zárověň bude využito darů od rodičů případně dalších sponzorů- např. různých propagačních předmětů firem, případně zisk  ze sběru papíru apod.)

Náklady nad  finanční rozpočet Fóra rodičů je hrazen z finančních prostředků MŠ.

Skutečné čerpání bude průběžně  konzultováno s výborem Fóra rodičů.

Zpracovala Petra Martinovská ředitelka MŠ

Souhlas  Výboru FR:………………………………………. V Praze dne:

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT