Burza Podzim 2015

Díky burze - podzim 2015 přibylo na podporu zahrady: 10 500,- !

Rádi bychom se  co nejdříve pustili do výstavby pískoviště nebo jiného prvku z projektu.

Všem, kteří s burzou vypomohli a zorganizovali ji - především paní Evě Vlkové - MOC DĚKUJEME!

Burza Podzim 2015

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT