Podzimní burza 2014

B U R Z A
podzimního/zimního dětského oblečení a vybavení
Do prodeje přijímáme dětské podzimní a zimní oblečení pro nejmenší, školkové , ale i pro školní děti, boty, sportovní potřeby a vybavení, hračky, kola, kočárky (po předchozí dohodě). Veškeré zboží musí být čisté a neponičené, organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci V případě předpokladu neprodejnosti dané věci či překročení kapacity.
Organizátor si účtuje provizi 20 % z prodeje, která bude plně využita na zakoupení nových hraček nebo vybavení do MŠ Vodnická.
Za každý vystavený kus si organizátor účtuje 2 Kč jako manipulační poplatek (za kočárky se účtuje 20 Kč).
Nevyzvednuté věci v daném termínu budou věnovány charitě a nejsou tak zpět vymahatelné.
Tabulky pro evidenci a návod k označení zboží budou k dispozici na webu MŠ Vodnická v sekci Aktivity rodičů: www.msvodnicka.cz. Prosíme o jejich vyplnění!

KONTAKT: P. Tachecí (777 626 799) G. Štepánková (608 031 068)
A NAVÍC... pro Vaše deti bude připraven malý dětský koutek, občerstvení a doplňkový prodej výrobků kreativních maminek. Tešíme se na Vás!!!
DŮM SLUŽEB
Vodnická ul. 531/44, Praha 4-Újezd

PŘÍJEM 15.10. 2014 (8-10 h a 14-17 h)
                16.10. 2014 (8-10 h a 14-17 h)

PRODEJ 17.10. 2014 (8−18 h) pátek
               18.10. 2014 (8−12 h) sobota

VÝDEJ 20.10. 2014 (810 h a 1416 h)
v sobotu vás čekají zajímavé slevy

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT