JEDENÁCTÁ Burza podzim 2016

VŠEM DOBROVOLNICÍM DĚKUJEME DÍKY JEJICH AKTIVITĚ A ÚSILÍ OBDRŽELA MŠ DAR VE VÝŠI 16 000!

PROSTŘEDKY BUDOU VZUŽITY NA REALIZACI MÍSTA PRO HRU A EXPERIMENT NA ZAHRADĚ MŠ (KUCHYŃKA, STŮL NA PRACOVNÍ ČINNOSTI APOD.)

 

JEDENÁCTÁ Burza podzim 2016

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT