Burza jaro 2017

Akce se chystá, chcete-li pomoci kontaktujte prosím, paní Evu Vlkovou, děkujeme!

Eva Vlková <Eva.Vlkova@email.cz>

Pokyny pro prodejce  a tabulky  jsou k dispozici pod textem o čísla si prosíme, piště převážně e-mailem  cca 14 dní před burzou. 

Děkujeme za pochopení

 

Burza jaro 2017

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT