Burza jaro 2015

B U R Z A

Do prodeje přijímáme dětské jarní a letní oblečení pro nejmenší, školkové , ale i pro školní děti, boty, sportovní potřeby a vybavení, hračky, kola, kočárky (po předchozí dohodě).
Veškeré zboží musí být čisté a neponičené, organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci v případě předpokladu neprodejnosti dané věci či překročení kapacity.
Organizátor si účtuje provizi 20 % z prodeje, která bude plně využita na zakoupení nových hraček nebo vybavení do MŠ Vodnická.
Za každý vystavený kus si organizátor účtuje 2 Kč jako manipulační poplatek (za kočárky se účtuje 20 Kč).
Nevyzvednuté věci v daném termínu budou věnovány charitě a nejsou tak zpět vymahatelné.
Tabulky pro evidenci a návod k označení zboží jsou k dispozici na webu MŠ -viz dále. Prosíme, o jejich vyplnění!

KONTAKT: E. Vlková (603 400 669)
A NAVÍC... pro Vaše děti bude připraven malý dětský koutek, občerstvení a doplňkový prodej výrobků kreativních maminek. Tešíme se na Vás!!!

DŮM SLUŽEB
Vodnická ul. 531/44, Praha 4-Újezd
PŘÍJEM 18.3. 2015 (810 h a 1417 h)
               19.3. 2015 (810 h a 1417 h)

PRODEJ 20.3. 2015 (8−18 h) pátek
               21.3. 2015 (8−12 h) sobota

VÝDEJ 23.3. 2014 (810 h a 1416 h)

v sobotu vás čekají zajímavé slevy

Burza jaro 2015

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT