Burzy ve školce

Burzy dvakrát ročně pořádá skupina rodičů, převážně maminek z mateřské školy, ale  i dobrovolnice  z řad veřejnosti. Podporují tak  přímo naši mateřskou školu. V současné době primárně  realizaci proměny  zahrady MŠ.

Přípravy na další burzu jsou právě v běhu, nahlédněte na aktuální termín burzy: jaro - podzim/příslušný školní rok.

Pokud byste se rádi zapojili do příprav a realizace, kontaktujte, prosím, paní Evu Vlkovou (603 400 669) nebo paní Petru Tachecí (777 626 799).

Za podporu školy moc děkujeme  za tým Vaší MŠ Petra Martinovská ředitelka

Burzy ve školce

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT