Burzy ve školce

Burzy dvakrát ročně pořádá skupina rodičů, převážně maminek z mateřské školy, ale  i dobrovolnice  z řad veřejnosti. Podporují tak  přímo naši mateřskou školu. V současné době primárně  realizaci proměny  zahrady MŠ.

Přípravy na další burzu jsou právě v běhu, nahlédněte na aktuální termín burzy: jaro - podzim/příslušný školní rok.

Pokud byste se rádi zapojili do příprav a realizace, kontaktujte, prosím, paní Evu Vlkovou (603 400 669) nebo paní Petru Tachecí (777 626 799).

Za podporu školy moc děkujeme  za tým Vaší MŠ Petra Martinovská ředitelka

Burzy ve školce
další fotky