Akce

Divadlo ve školce - dopoledne na třídách 08.01.2019| Akce

10:30 Divadlo Hrubec, Tři králové

Návštěva Toulcova dvora 24.01.2019| Akce

odchod od školky 8:00, jedou obě třídy busem

Návštěva knihovny 30.01.2019| Akce

10:00 Předškoláci- Bílá pohádka

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT