Akce

Výstava pro předškoláky 04.06.2018| Akce

Malostranská beseda

Výstava Leonardium-
dopolední akce pro předškoláky, čas odchodu bude upřesněn

Návštěva knihovny 13.06.2018| Akce

10:00 Duhové pohádky - Červená pohádka

Zahradní slavnost 21.06.2018| Akce

Vystoupení dětí a rozloučení s předškoláky. 
Začátek akce 16:00. 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT