Akce

Návštěvní den v MŠ Vodnická 19.04.2018| Akce

Mateřská škola pořádá návštěvní dny 19.4. 2018 od 14:00. a 26.4. 2018 od 10:00. 
Budeme rádi, když se přijdete do naši školky podívat, seznámíte se se zázemím a budete zvídaví. 
Prosíme se telefonicky objednat na tel.č. 734 727 269 na některý z uvedených dnů.
 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT