Akce

Sdružení Koniklec- Žilo bylo jedno město 29.03.2018| Akce

Pilotní program pro předškoláky, koná se dopoledne v MŠ Formanská.
S dětmi pojedeme tam i zpět MHD.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT