Akce

Plavání 20.03.2018| Akce

Začínáme plavat v 2. pololetí. 
Každé úterý 9:30 odjezd od školky.
Do batůžku s sebou prosíme: osušku, plavky, čepici, sprchový gel a brýle.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT