Akce

Sportovní kroužek 16.01.2018| Akce

náhradní hodina 15:30

Divadlo ve školce 19.01.2018| Akce

10:00 Divadlo " Do světa"

Plavání 23.01.2018| Akce

náhradní hodina

Sportovní kroužek 30.01.2018| Akce

náhradní hodina 15:30

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT