Akce

Divadlo ve školce 01.12.2017| Akce

Dřevěné divadlo H. Hrubce  O princi z knížky

Mikuláš ve třídě 05.12.2017| Akce

Dopolední radovánky ve třídách - info ve školce

Vánoční zvonění setkání s rodiči 14.12.2017| Akce

Vánoční setkání s  rodiči na třídách. 15,30
 

Divadlo ve školce 18.12.2017| Akce

Kde se vzaly Vánoce?  10,15

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT